คุณพ่อ เอากุสติน สวัสดิ์ พงษ์หว่าน (แซ่เฮ้ง)

 
คุณพ่อ เอากุสติน สวัสดิ์ พงษ์หว่าน (แซ่เฮ้ง)
 
คุณพ่อ เอากุสติน สวัสดิ์ พงษ์หว่าน (แซ่เฮ้ง)  เกิดวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1943  กรุงเทพฯ  
รับศีลล้างบาปวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์  
บิดาชื่อมาร์โก เป๋งอุ้ย (แซ่เฮ้ง) พงศ์หว่าน  มารดาชื่ออักแนส ซุ้งล้วน แซ่โง้ว  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1953-1957 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก กรุงเทพฯ
                             ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1957-1962 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร (สามเณราลัยพระหฤทัย) ศรีราชา ชลบุรี
                            ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1963         สมัครเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ มัธยมปีที่ 8
- ปี ค.ศ. 1965         สมัครเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ พ.ก.ศ.
- ปี ค.ศ. 1962-1967    เป็นครูสอนเรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี เป็นเวลา 5 ปี
- ปี ค.ศ. 1967 - 1972  เรียนที่สามเณราลัยใหญ่ปีนัง จบปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1957
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อวิลเลียม ตัน
- ในนามของ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1973
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย  อดีตประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
1 พ.ค. 1973 - 1 พ.ค. 1988     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
พ.ค. - ธ.ค. 1973                   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
4 ธ.ค. 1981 - 1 พ.ค. 1988      เหรัญญิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 มี.ค. 1984                         ที่ปรึกษาพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 พ.ค. 1988                         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 
มรณะ
 
15 เมษายน ค.ศ. 1989       มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
19 เมษายน ค.ศ. 1989       ทำพิธีปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
                                     โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
                                      ฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม