คุณพ่อยอแซฟ อติญาณ พงศ์หว่าน

คุณพ่อ ยอแซฟ อติญาณ พงศ์หว่าน

REV. JOSEPH  ATIYAN  PHONGVAN
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ อติญาณ  พงศ์หว่าน   เกิด 3 กันยายน ค.ศ. 1938  กรุงเทพฯ
 รับศีลล้างบาปวันที่ 4  กันยายน ค.ศ. 1938  วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์  
บิดาชื่อ มาร์โก เปงอุ้ย พงศ์หว่าน มารดา ชื่ออักแนส ซุ้งล้วน พงศ์หว่าน (แซ่โง้ว)  
พี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1945-1947 เรียนที่โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย จบชั้นอนุบาล
- ปี ค.ศ.1950-1954 เรียนที่โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย ชั้นประถมปีที่ 1-4
- ปี ค.ศ.1954-1960 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
- ปี ค.ศ.1960-1965 เรียนที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา (เตรียมศาสนศาสตร์)
- ปี ค.ศ.1965-1973 เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บาโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบปริญโท 
                            สาขาปรัชญา   และเทววิทยา
- เรียนที่วิทยาลัยพัฒนาชนบท จบอนุปริญญาบัณฑิต ทางการพัฒนาสังคม
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1973
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย   อดีตประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
1 เม.ย.1973 - 2 ส.ค.1973             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
2 ส.ค.1973 - 13  มี.ค.1975           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
2  ส.ค.1973 - 13 มี.ค.1975           จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
2  ส.ค.1973 - 13 มี.ค.1975           จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 
                                                 กรรมการและผู้แปล สมาคมพระคัมภีร์สาธร
13 มี.ค.1975 - 1 พ.ค.1979            เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
  1 พ.ค.1979 - 10  มิ.ย. 1984        เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
10 มิ.ย.1984 - 1 พ.ค. 1989           เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
10 มิ.ย.1984 - 1 พ.ค. 1986           เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
  1 พ.ค.1989 - 2 พ.ค. 1999          เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
  1 พ.ค.1989 - 8 พ.ค. 1990          ดูแลกลุ่มคริสตชนเขตกำแพงแสน บางเลน
  2 พ.ค.1999 - 14 พ.ค. 2000         เจ้าอาวาสวัดนักบุญบารโธโลมิว อัครสาวก สุพรรณบุรี
                                                 ศูนย์อภิบาลอ่างทอง
14 พ.ค.2000 - 10 พ.ค. 2004          รับผิดชอบงานอภิบาลนักเดินเรือ
10 พ.ค.2004 - ปัจจุบัน                   ครบเกษียณอายุ  พักบ้านอับราฮัม สามพราน