คุณพ่อยอแซฟ อนันต์ เอี่ยมมโน

คุณพ่อ ยอแซฟ อนันต์ เอี่ยมมโน

REV. JOSEPH  ANAN  IAMMANO
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ อนันต์ เอี่ยมมโน   เกิดวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1947 จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ตามทะเบียนศีลล้างบาปวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1947)  
รับศีลล้างบาปวันที่   9  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1947  วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์  
บิดาชื่อยอแซฟ ตงฮั้ว เอี่ยมมโน มารดาชื่อ มารีอา เฮี้ยะ เอี่ยมมโน  
มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1964 เรียนที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
- ปี ค.ศ. 1965 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 
- ปี ค.ศ. 1969 เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง (General College) 
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1974
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู    ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
13 มี.ค. 1975 - 19 เม.ย. 1976           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติตา เจ้าเจ็ด
13 มี.ค. 1975 - 19 เม.ย. 1976           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
19 เม.ย. 1976 - 1 พ.ค. 1979             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
19 เม.ย. 1976 - 1 พ.ค. 1979             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว,
19 เม.ย. 1976 - 1 พ.ค. 1979             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
1 พ.ค. 1979 - 3 พ.ค. 1982                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
3 พ.ค. 1982 - 10 มิ.ย. 1984               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
10 มิ.ย. 1984 - 1 พ.ค. 1985               เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
1 พ.ค. 1985 - 1 พ.ค. 1989                เจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ 
1 พ.ค. 1989 - 1 พ.ค. 1994                เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
20 ธ.ค. 1990 - 1 พ.ค. 1994               จิตตาธิการคูเรียภาษาจีน 
1 พ.ค. 1994 - 7 พ.ค. 1995                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข
7 พ.ค. 1995 - 12 ม.ค. 1996               ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์
12 ม.ค. 1996 - 10 พ.ค. 1998             เจ้าอาวาสวัดประจำโรงเรียนมารีสวรรค์
10 พ.ค. 1998 - 13 พ.ค. 2017             ช่วยงานคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ในประเทศลาว
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน                      พักรักษาตัว พักประจำที่บ้านเข้าเงียบคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร