คุณพ่อยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย

  • Print
 
คุณพ่อ ยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย

REV. JOHN SUTHEP PHONGVIRATCHAI
 
 
คุณพ่อ ยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย  เกิดวันที่ 12  มีนาคม  ค.ศ. 1949 จังหวัดสมุทรปราการ  
รับศีลล้างบาปวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
บิดาชื่อยอห์น บักจั๊ว พงษ์วิรัชไชย (แซ่ตั้ง) มารดาชื่อ เบเนดิ๊กตา เมี่ยงเอ็ง พงษ์วิรัชไชย  
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 7 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1955-1960 เรียนที่โรงเรียนราฟาแอลปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1960-1964 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1964-1965 เรียนที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จบชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1965-1969 เป็นครูเณร
- ปี ค.ศ. 1969-1974 เรียนที่วิทยาลัยปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
                             จบปริญญาโท สาขาปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1974
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
13 ม.ค.1975 - 14 พ.ค.1976       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
14 พ.ค.1976 - 1 พ.ค.1979        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก
1 พ.ค.1979 - 8 เม.ย.1983         เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
8 เม.ย.1983 - 1 พ.ค.1989         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 มี.ค.1984                             ที่ปรึกษาพระสังฆราช
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994          เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1994          ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล
1 พ.ค.1994 - 5 พ.ค.1996          เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
5 พ.ค.1996 - 2 พ.ค.1999          อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004        เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009      เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค.2014        เจ้าอาวาสวัดฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
5 พ.ค.2014 -30 เม.ย. 2016        เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
30 เม.ย. 2016- ปัจจุบัน               จิตตาธิการอารามคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์   
วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 คือ คุณพ่อ ยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย