คุณพ่อยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย

 
คุณพ่อ ยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย

REV. JOHN SUTHEP PHONGVIRATCHAI
 
 
คุณพ่อ ยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย  เกิดวันที่ 12  มีนาคม  ค.ศ. 1949 จังหวัดสมุทรปราการ  
รับศีลล้างบาปวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
บิดาชื่อยอห์น บักจั๊ว พงษ์วิรัชไชย (แซ่ตั้ง) มารดาชื่อ เบเนดิ๊กตา เมี่ยงเอ็ง พงษ์วิรัชไชย  
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 7 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1955-1960 เรียนที่โรงเรียนราฟาแอลปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1960-1964 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1964-1965 เรียนที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จบชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1965-1969 เป็นครูเณร
- ปี ค.ศ. 1969-1974 เรียนที่วิทยาลัยปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
                             จบปริญญาโท สาขาปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1974
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
13 ม.ค.1975 - 14 พ.ค.1976       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
14 พ.ค.1976 - 1 พ.ค.1979        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ บางสะแก
1 พ.ค.1979 - 8 เม.ย.1983         เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
8 เม.ย.1983 - 1 พ.ค.1989         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 มี.ค.1984                             ที่ปรึกษาพระสังฆราช
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994          เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1994          ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล
1 พ.ค.1994 - 5 พ.ค.1996          เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
5 พ.ค.1996 - 2 พ.ค.1999          อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004        เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009      เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค.2014        เจ้าอาวาสวัดฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
5 พ.ค.2014 -30 เม.ย. 2016        เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
30 เม.ย. 2016- ปัจจุบัน               จิตตาธิการอารามคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์   
วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1970 คือ คุณพ่อ ยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย