คุณพ่อยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ

 
คุณพ่อ ยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ

REV. JOSEPH  PRASARN  KOORATHTANASUWAN
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ  เกิดวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1947  จังหวัดนนทบุรี
บิดาชื่อ มีคาแอล ประเสริฐ  คูรัตนสุวรรณ (แซ่คู)  มารดาชื่อ มารีอา สนม  คูรัตนสุวรรณ (แซ่คู)
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- เรียนที่โรงเรียนนันทวรวิทย์ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1965-1967 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
- เรียนที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา และเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1976
ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
โดย  พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
11 ก.ค. 1976 - 1 พ.ค. 1979     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
1 พ.ค. 1979 - 10 พ.ค. 1981    เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
10 พ.ค. 1981 - 1 พ.ค. 1985    เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
10 พ.ค. 1981 - 1 พ.ค. 1985    เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว
1 พ.ค. 1985 - 1 พ.ค. 1989      เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
1 พ.ค. 1989 - 1 พ.ค. 1994      เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
1 พ.ค. 1994 - 2 พ.ค. 1999      เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004    เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009  เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2014    เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์  นครปฐม
5 พ.ค. 2014 - 5 พ.ค. 2018      เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
5 พ.ค. 2018 -  ปัจจุบัน            เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก
 
 
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
    โอกาสฉลองครบ 25 ปีชีวิตสงฆ์  วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 พร้อมกับคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  (ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชประจำอัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ)