7. คุณพ่อชาร์ลส์ ปิยะ โรจนะมารีวงศ์

 
คุณพ่อ ชาร์ลส์ ปิยะ  โรจนะมารีวงศ์

REV. CHARLES  PIYA  ROTCHANAMARIVONG
 
 
คุณพ่อ ชาร์ลส ปิยะ โรจนะมารีวงศ์  (บุ้นเล้ง แซ่ปัง) เกิดวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1942  
ศีลล้างบาป  ณ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
ภูมิลำเนา 1285    ซอยวานิช 2  ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 1 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
ชื่อบิดา อุงฮก โรจนะมารีวงศ์ (แซ่ปัง) ชื่อมารดา อักแนส เงียงฝ่า โรจนะมารีวงศ์ (แซ่จง)
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1951-1954 เรียนที่โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1954-1956 เรียนที่โรงเรียนกุหลาบวิทยา จบชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1956-1958 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-3 
- ปี ค.ศ. 1958-1960 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4-6 
- ปี ค.ศ. 1960-1964 เป็นครูเณรและสอนเรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร เป็นเวลา 4 ปี 
ศึกษาหาเพิ่มเติมจนสอบได้ชั้นมัธยมปีที่ 8, ปกศ. ต้น และวุฒิ พ.ม. ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ปี ค.ศ. 1964-1971 เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี  จบปริญญาโท 
                             สาขาปรัชญา และเทววิทยา
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ปี ค.ศ. 1958
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์
- ในนามของวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
- ได้รับศีลบวชขั้นอนุสงฆ์ วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1970 (พร้อมกับคุณพ่อบรรจง พานุพันธ์)
ที่ วัดประจำบ้านเณรปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดย พระคาร์ดินัล อันเจโล รอสซี
 
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1971
ที่ บ้านเณรปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดย พระคาร์ดินัลอันเจโล รอสซี
 
 
การปฏิบัติงาน / หน้าที่ประจำ
 
ธ.ค.1971-เม.ย.1973               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
ธ.ค.1971-เม.ย.1973               จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
1972-เม.ย.1973                     จิตาธิการพลมารี คูเรียมารีย์สมภพ
พ.ค.1973-21 พ.ย.1973           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
21 พ.ย.1973-13 มี.ค.1975       เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด
13 มี.ค.1975-10 มิ.ย.1984       ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
13 มี.ค.1975-1 ก.ย.1980         ผู้ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน (เจ้าอาวาส)
3 ก.ย.1975-1980                   ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพระสังฆราช
10 มิ.ย.1984-1 พ.ค.1989         เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
1 พ.ค.1989-1 พ.ค.1994          เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 พ.ค.1994-2 พ.ค.1999          เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
1 พ.ค.1994-2 พ.ค.1999          ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก
2 พ.ค.1999-10 พ.ค.2004         ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
2 พ.ค.1999-6 พ.ค.2001           เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองพาน เชียงราย
6 พ.ค.2001-10 พ.ค.2004         เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่
15 พ.ค.2003-10 พ.ค.2004       อุปสังฆราช สังฆมณฑลเชียงใหม่
10 พ.ค.2004-1 พ.ค.2008         ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
1 พ.ค.2008 ครบเกษียณอายุ      พักบ้านอับราฮัม สามพราน
16 ต.ค.2009-30 เม.ย.2010       เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
30 เม.ย. 2010-16 พ.ย. 2015     ครบเกษียณอายุ พักบ้านอับราฮัม สามพราน
16 พ.ย. 2015 - ปัจจุบัน             รักษาการเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน