5. คุณพ่อยวงเฮียง แซ่ลิ้ม (นิตตะโย)

 

คุณพ่อยวงเฮียง แซ่ลิ้ม (นิตตะโย)

Jean Hieng Yuang

ประวัติพอสังเขป:  
 
 
• คุณพ่อยวง เฮียง  แซ่ลิ้ม (นิตตะโย)   เกิด ปี ค.ศ.1858
• บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1888  ที่บ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง โดยพระสังฆราชยัง หลุยส์ เวย์ 
• เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ ปี ค.ศ.1888-1905
• คุณพ่อแดซาลส์ เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ ส่งไปดูแลวัดต่างๆ  ซึ่งเป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์
• ดูแลวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระปากลัด และวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ ปี ค.ศ.1888-1897
• รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปี ค.ศ.1897-1903
• ดูแลวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  ปทุมธานี  ปี ค.ศ.1903-1905
• เปิดวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา นครนายก และเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปี ค.ศ.1903
• ช่วยงานที่วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า และวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา ปี ค.ศ.1904 
• เปิดวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี  สร้างวัดหลักแรก และเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ.1912-1925
• ช่วยงานที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด และวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ ปี ค.ศ.1917-1919
• มรณะวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1925 ที่วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา นครนายก
• ทำพิธีปลงศพและฝังที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร